zeeburgereiland

Vanuit het gekozen concept zullen ruimtelijk twee bouwvolumes (horizontaal en vertikaal) ontstaan, die in de eerste fase ook functioneel van elkaar verschillen. Te weten respectievelijk een school met sport- en wijkgerichte functies in de onderbouw en wonen in de bovenbouw


In de verdere architectonische uitwerking zullen ze visueel uit elkaar worden getrokken door een open tussenlaag, die visueel een afstand creÎert en tevens functioneel een buffer vormt tegen overlast.

Het dak van de onderbouw wordt weliswaar duurzaam met groen bedekt maar biedt tevens ruimte voor spelen voor de schoolkinderen en in later fase als gezamenlijk buitengebied voor het wonen.


Het gevraagde woonprogramma wordt over viif verdiepingen gelijk verdeeld. De woningen worden ontsloten door een ruimtelijk atrium met balkons.

De woningen zijn vrijwel allemaal georiÎnteerd op het zuidwesten, zodat ze kunnen genieten van de middag-/avondzon. Om de indeling hier optimaal op aan te sluiten is een strakke scheiding noodzakelijk tussen ëdonkereí en ëlichteí ruimtes. Er is een facilitaire zone ontworpen van drie meter diep, waardoor een groot vrij-indeelbaar oppervlakte ontstaat met de mogelijkheid voor diverse indelingsvarianten.


Het dak en de vloer van het atrium is transparant en zorgt voor een goede beleving van de ontsluitingen van de woningen, die op het noorden door een wand worden afgeschermd en repliek kunnen geven aan de tegenoverstaande bebouwing.

De centrale binnenplaats neemt een hap uit de begane grond waardoor de zon dieper de ruimtes indringt. De binnenplaats is naast een speelplaats ook rijk aan grote vegetatie en er is een lichthapper voor de parkeergarage. Door middel van een brede luie trap kan men vanuit dit binnenterrein de tussenverdieping op, waar het groene dak een tweede spel- en speelruimte vormt.


De klaslokalen zijn geklusterd onder het grid van de appartementen, en functioneren per tweetal op een sanitaire groep, berging en garderobe. De gezamelijke voorruimte van alle klaslokalen is de verwerkingsruimte voor de kinderen.


De sportzaal met kleedmogelijkheiden is gepositioneerd aan de kant van de voetbalvelden en is vanuit de school, vanuit de kantine Èn vanuit buiten toegankelijk. De benodigde hoogte is gewaarborgd door de sportzaal op kelder- (parkeer-) niveau aan te zetten.


De onderbouw, de plint bevat in eerste fase de school die later deels tot wonen kan worden getransformeerd en naast de school nog een extra programma dat de school en de wijk zal dienen.


De kelder bevat parkeerplaatsen en bergingen en bewoners kunnen vanuit deze laag direct het trappenhuis en de liften bereiken om direct bij de woningen te komen.