THE TEMPORARY COURT OF AMSTERDAM (work at cepezed)

cepezed en cepezedinterieur ontwerpen gezamenlijk de nieuwbouw van de tijdelijke rechtbank Amsterdam. De Design, Build, Maintain & Remove (DBMR)-opdracht voor het gebouw is gegund aan het consortium dpcp onder leiding van du Prie bouw & ontwikkeling uit Leiden en ontwikkelaar cepezedprojects uit Delft. Du Prie bouw & Ontwikkeling neemt de bouw voor zijn rekening.


De tijdelijke nieuwbouw van circa 5.400 m2 op het terrein van het bestaande Parnascomplex aan de Parnassusweg vormt samen met de bestaande torens E en F de tijdelijke rechtbank waarin een groot deel van de rechtspraak doorgang vindt tijdens de vijf jaar dat op hetzelfde perceel een nieuwe permanente herhuisvesting wordt ontwikkeld. Voor zowel de tijdelijke als permanente nieuwbouw vindt gedeeltelijke sloop van het bestaande complex plaats. In het gebouw vinden tijdens de gebruiksperiode essentiële processen van de rechtbank plaats. De eisen aan het tijdelijke pand zijn dan ook hoog. Zo mag het interim-karakter van het gebouw geenszins afbreuk doen aan de representativiteit en gelden onverkorte condities betreft zaken als outillage, complexe logistiek, akoestiek, comfort en veiligheid.


Vanuit zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid zet opdrachtgever het Rijksvastgoedbedrijf daarnaast hoog in op het voorkomen van verspilling. Als belangrijk selectiecriterium gold daarom ook het voorkomen van afval en het maximaliseren van de restwaarde van het gebouw. De intrinsieke circulariteit van het dpcp-voorstel heeft veel waardering geoogst. Niet alleen is op iedere schaal tot aan het volledige gebouw toe consequent gezocht naar mogelijkheden tot reductie, hergebruik en recycling van materialen, ook staat het consortium zoveel mogelijk gebruik van donormaterialen voor, wat verspilling ‘aan de voorkant’ minimaliseert. Zo onderzoekt dpcp onder meer het hergebruik van kanaalplaten uit sloopgebouwen voor realisatie van het vloersysteem. Na afloop van de gebruiksperiode is het gebouw in zijn geheel herbruikbaar op een andere locatie.

cepezedprojects bouwt met de tijdelijke rechtbank voort op eerdere conceptontwikkeling van tijdelijke gebouwen. Zo ontvouwde de ontwikkelaar eerder al het multifunctionele CENTRA.AL-concept gestoeld op de fysieke loskoppeling van grond en gebouw. Het gebouw wordt hierdoor tot product, is gemakkelijk op verschillende (tijdelijke) locaties inzetbaar voor uiteenlopende functies en leent zich daarbij goed voor alternatieve financieringsvormen. Samen met dpcp-partner du Prie richt cepezedprojects inmiddels ook de Stichting Gebouw als Product op. Deze heeft als doel de flexibiliteit van de gebouwde omgeving op het niveau van het hele gebouw te onderzoeken en stimuleren. Om dit doel te bereiken gaat de Stichting onder meer samenwerken met het RVB en de TU Delft. Elco Brinkman treedt op als ambassadeur van de Stichting.