paviljoen sloterplas

Uit de programma-analyse kwamen een tweetal schijnbare tegenstellingen en een grote diversiteit van functies naar voren:


- tegenstelling in het karakter:

BASTION (naam, bescherming, ligging achter bomenrij, niet opvallend) versus FUNCTIE (horecapaviljoen, open, contact met water/landschap, opvallend, landmark)

- tegenstelling binnen de doelgroep:

INFORMEEL (buurtbewoners, wandelaars, strandbe-zoekers, laagdrempelig) versus FORMEEL (zakenmensen, vergaderen)


De diversiteit van de programma-onderdelen, vijf functies met elk een eigen karakter:

1 De foyer, een multifunctionele publieksruimte.

2 Vergaderzalen, formeel, op afspraak, tijdgebonden.

3 Zaal met bar, programmatisch gebruik, tijdgebonden.

4 Restaurant, formeel, ontspanning, chique.

5 Snackbar, vluchtig, open, kort verblijf, informeel.


Uit de situatieve gegevenheden, de schijnbare tegenstelling in het programma en bestudering van Ando¥s inspirerende werkwijze, ontwikkelde zich de `bastion` gedachte, die de basis vormde voor onze ontwerp.

Deze ¥bastion¥gedachte gaat er van uit het gebouw zoveel mogelijk in het landschap in te passen en de verschillende functies met ruimtelijke composities en het gebruik van licht, elk op hun eigen wijze vorm te geven, waardoor het karakter van bescherming (bastion), openheid (horecapaviljoen) en stedenbouwkundig herkenningspunt (landmark) in de architectuur tot uitdrukking komt.


Volgens de traditionele Japanse interpretatie is architectuur altijd ÈÈn met de natuur. Vanuit deze gedachten en achtergronden is er voor deze locatie een stedenbouwkundig concept ontwikkeld waarbij de in de visie bedoelde inpassing en de omschreven karakters gestalte kunnen krijgen:

Het gebouw rijst langzaam uit het landschap op, het landschap wordt als het ware opgetild. Vanuit het land in ÈÈn vloeiende, elegante en natuurlijke lijn, die aan de waterzijde abrupt eindigt waardoor een stevige muur (bastion) ontstaat. Deze landschappelijke ingreep genereert ruimte en dus gebouw.

De landmark-gedachte heeft in onze opzet een tweeledige functie. Het gebouw, of een beeldbepalend onderdeel van het gebouw, moet vanuit de omgeving zichtbaar zijn en als herkenningspunt functioneren, maar tevens moet het gebouw van binnenuit, over de bestaande bomen heen, uitzicht op de omgeving bieden.

Uit de analyse van het programma en programmarelaties kwamen een aantal tegenstellingen naar voren. Dit laat toe de meest publieke functie, de snackbar separaat te ontwikkelen en direct aan het strandje te situeren.